HAIGA – PHOTO HAIKU – CALENDAR HAIKU

Ilustrarea unei imagini printr-un haiku sau a unui haiku printr-o imagine nu este un lucru uşor de realizat.
Dacă ne referim la tradiţia japoneză, aceasta aduce încă din secolul al XVll –lea o practică artistică numită haiga, adică alăturarea unui haiku cu un desen, într-un mod armonios şi echilibrat. Această practică combină în mod intim poezia şi pictura fără a prelua ad literam adagiul aristotelian „ut pictura poesis”.
Poetul care scrie haiku face legământ de sărăcie ca şi călugărul zen: în cazul acestuia e vorba de sărăcia limbajului, adică sobrietate, simplitate, lipsă de podoabe stilistice.

L’illustration d’une image par un haïku ou d’un haïku par une image n’est pas chose facile à réaliser.
Selon la tradition japonaise, il existe dès le XVll-ème siècle une pratique artistique appelée „haïga”, qui signifie: assembler un haïku et un dessin d’une façon harmonieuse et équilibrée.
Cette pratique combine d’une façon intime poésie et peinture sans reprendre ad literam l’adage aristotélien „ut pictura poesis”.
Tout comme le moine zen, le poète qui écrit un haïku fait voeu de pauvreté: dans ce cas il s’agit de la pauvreté du langage, c’est-à-dire la sobriété, la simplicité, le manque d’ornements stylistiques.

***

Practica japoneză de a ilustra un desen cu un haiku a evoluat în ultimul timp spre aşa numitul foto-haiku, aplicarea pe o fotografie, deasupra sau sub ea a unuia sau mai multor poeme haiku. Imaginea nu trebuie comentată sau explicată de haiku, deoarece îşi pierde valoarea. Poemul haiku trebuie să preia un element din imagine şi să-l prezinte astfel încât să deschidă noi perspective, să lase fanteziei cititorului un spaţiu cât mai întins de explorare.

La pratique japonaise d’illustrer un dessin par un haïku a évolué ces derniers temps vers ce qu’on appelle le photo-haïku, qui consiste à coller un ou plusieurs haïku sur une photo, ou bien les mettre au-dessus ou en-dessous d’une photo. L’image ne doit pas être commentée ou expliquée par le haïku, sinon elle perd de sa valeur. Le haïku, quant à lui, doit reprendre un élément de l’image et le présenter de sorte qu’il ouvre de nouvelles perspectives, qu’il laisse à la fantaisie du lecteur un espace très étendu d’exploration.

***

Dar în locul unei fotografii se poate folosi imaginea unui tablou.
Este o aventură pasionantă care solicită mult spirit de observaţie, un simţ dezvoltat al culorilor, o bună cunoaştere a pictorului, a tabloului şi a stilului abordat.

Mais à la place d’une photo on peut aussi utiliser la reproduction d’un tableau.
C’est une aventure passionnante qui sollicite beaucoup d’esprit d’observation, un sens développé des couleurs, une bonne connaissance du peintre, du tableau et du style abordé.

Într-un poem de numai 17 silabe trebuie să surprinzi un element cheie al tabloului, să încerci să redai ceea ce este esenţial în acest tablou, dar să oferi totodată privitorului şi cititorului posibilitatea de a merge mai departe cu investigarea şi descifrarea simbolurilor tabloului respectiv. Totul depinde de unghiul din care e privit acel tablou, de jocul de lumini şi umbre, de perspectivă şi culori. Un tablou poate să conţină multiple sensuri care să dea naştere la numeroase interpretări în funcţie de sensibilitatea, cultura sau simţul artistic al celui care îl priveşte, îl percepe, îl interpretează şi în ultimă instanţă îl transpune într-un haiku.

Dans ce poème de 17 syllabes on doit surprendre un élément clef du tableau, on doit essayer de rendre ce qui est essentiel dans le tableau, et offrir en même temps à celui qui le regarde et au lecteur la possibilité d’aller plus loin dans l’investigation et le déchiffrement des symboles enfermés dans le tableau. Tout dépend de l’angle selon lequel on regarde le tableau, du jeu des lumières et d’ombres, de la perspective et des couleurs. Un tableau peut contenir de multiples sens et ainsi donner naissance à de nombreuses interprétations en fonction de la sensibilité, de la culture ou du sens artistique de celui qui le regarde, le perçoit, l’interprète et en dernière instance le transpose dans un haïku.

Interpretarea unui tablou prin intermediul unui haiku se poate dovedi o aventură atractivă adesea pasionantă, cu multiple satisfacţii estetice pe plan sufletesc şi spiritual.

L’interprétation d’un tableau par l’intermédiaire d’un haïku peut devenir une aventure attractive voire passionnante, avec de multiples satisfactions esthétiques sur le plan moral et spirituel.

Această prezentare necesită JavaScript.

***

De asemenea, arta grafică se asociază cu poemul haiku.
Într-un articol apărut în revista RO KU no. 4, marţie 2011 „Haiku şi imagine”, Dan Doman prezintă şi analizează ilustraţia realizată de Constanţa Erca la unul din poemele mele haiku inspirat după celebrul tablou al lui Claude Monet – « Câmpul cu maci »

L’art graphique s’associe également au haïku. Dans un article paru dans la revue Ro Ku n°4, mars 2011 „Haiku et image”, Dan Doman présente et analyse l’illustration faite par Constanţa Erca à l’un de mes haïku, inspiré par le célèbre tableau de Claude Monet „Champ de coquelicots” :

soleil brûlant –
un parasol ondoyant
parmi les coquelicots flamboyants

*

Două calendare, combinând arta grafică şi poemul haiku au luat naştere în 2012 şi 2013, în versiune bilingvă, româno-engleză, reunind 12 autori de haiku, la iniţiativa Ioanei Dinescu şi fiind în întregime ilustrate de Constanţa Erca.

Deux calendriers combinant l’art graphique et le haiku ont vu le jour en 2012 et 2013, en version bilingue roumain-anglais, réunissant 12 auteurs de haïku à l’initiative de Ioana Dinescu et étant entièrement illustrés par Constanţa Erca.

Pe tema dansului, în parteneriat cu Nicole Pottier, am asociat poeme haiku, compuse pe marginea unor tablouri celebre, pentru crearea unui calendar haiku trilingv, (român-englez-francez), al anului 2014. Conceptul grafic a fost realizat de Nicole Pottier.

Sur le thème de la danse, en partenariat avec Nicole Pottier, j’ai associé des haiku que j’avais composés à des tableaux célèbres pour créer un calendrier haiku trilingue pour l’année 2014 (roumain, anglais, français). Le concept graphique a été réalisé par Nicole Pottier.

Această prezentare necesită JavaScript.

***

Calendar / Calendrier HAIKU 2015

JANVIER 2015

2 comentarii

2 gânduri despre „HAIGA – PHOTO HAIKU – CALENDAR HAIKU

  • chère Graziella,
   merci pour ta visite sur mon site.
   L’article est bilingue, la version française se trouve immédiatement sous le texte roumain, en italique. Je l’ai mise en vert.
   Amitiés,
   Virginia

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s