Arhive

Pasărea Phoenix – L’Oiseau Phoenix

petru-cretia

Petru Creţia

Pasărea Phoenix (Fragmente)

Sunt o întruchipare a ceva
La care gândul nu ajunge
Decât pierzându-se pe drum
Şi suferind de năzuinţa lui pustie
Şi târzie.

De purpură şi de cenuşă pasăre sunt
Şi numele meu între stele
Este Pasărea Phoenix.
Mor învinsă de povara gândului,
De povara iubirii ;

Mă regăsesc apoi, din nou uşoară
Ca un fulger,
În aceleaşi cercuri ale lumii,
Alta, alta,
De fiecare dată alta,
În uimire de sine
Aceeaşi.

Continuă lectura

Oglinzile (Fragmente) – Les Miroirs (Fragments)

petru-cretia

Petru Creţia

Oglinzile (Fragmente)

Între transparenţă şi opacitate, oglinda înalţă regnul ei.

Entre transparence et opacité, le miroir élève son règne.

*

Puterea care dă o formă viselor şi amintirii guvernează şi înstrăinarea noastră din oglinzi.

Le pouvoir qui donne une forme aux rêves et au souvenir gouverne aussi notre aliénation des miroirs.

*

Oglinzile dau o imagine evanescentă a eternităţii.
În apele lor încremenite şi fără memorie timpul nu se oglindeşte, iar clipa e irecuperabilă.

Les miroirs donnent une image évanescente de l’éternité.
Dans leurs eaux figées et sans mémoire le temps ne se reflète pas et l’instant n’est pas récupérable.

*

Oglinzile sunt receptacolul inert al unui secret vid, eternă
tăinuire fără sens a unei tăinuiri.

Les miroirs sont le réceptacle inerte d’un secret vide,
mystère éternel dépourvu du sens du mystère.

Continuă lectura