Arhive

POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII Florin Vasiliu – Vasile Moldovan

IMG_0067

POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII
Florin Vasiliu – Vasile Moldovan
Editura Curtea Vache, Bucureşti, 2001.

*

Cu ceva timp în urmă am avut ocazia să citesc un studiu despre poemul într-un vers, considerat în prezent cea mai scurtă creaţie literară din lume.
Cei doi autori ai studiului, regretatul Florin Vasiliu şi Vasile Moldovan vin cu argumente solide pentru susţinerea acestei idei.
În cele ce urmează mă voi opri la prezentarea  articolului scris de Florin Vasiliu care face o analiză sistematică a poemului haiku raportat la poemul într-un vers, mult mai recent din punct de vedere cronologic.
Autorul stabileşte ca repere ale prezentului studiu două date:
Anul 1990, cel al fondării Revistei de interferenţe lirice româno-japoneze HAIKU şi  anul 1992, când autorul ia cunoştinţă de lucrarea poetului japonez Sono Uchida, « Haïku, le plus court poème du monde ». Începând cu anul 1992, pe coperţile revistei  HAIKU  s-a tipărit concomitant, un poem într-un vers al poetului român Ion Pillat şi un haiku al poetului nipon Matsuo Bashô.
În paginile aceleiaşi reviste apare referatul, lui Florin Vasiliu  « Poemul pillatian într-un vers şi haiku-ul nipon », susţinut la cea de-a treia ediţie a colocviului « Ion Pillat » de la Miorcani, din 26-27 septembrie 1988, într-o  versiune nouă, adecvată profilului revistei.
Justificarea fiind punerea în evidenţă a poemului pillatian într-un vers, « Cel mai scurt poem din lume, cu adevărat ». Autorul consideră  că poemul într-un vers  nu este  cu nimic mai prejos ca frumuseţe faţă de haiku-ul nipon.
În anul 1995, Victor Săhleanu publică o plachetă cu acelaşi titlu ca cel al lui Ion Pillat.
În anul1998 s-a acordat premiul  « Ion Pillat » autorului plachetei.
Placheta  lui Victor Săhleanu este urmată la scurt timp de cea a lui Florin Vasiliu, « Să muţi pe cer o stea. » (2000)
Urmează  o prezentare detailată a vieţii şi operei lui Ion Pillat, dar ne vom opri la ceea ce formează interesul acestui studiu – poemul într-un vers raportat la haiku.
Amintim doar că mama poetului era a doua fiică a lui C. Brătianu şi că viitorul poet a primit o educaţie solidă, urmând la Sorbona studii de istorie, geografie şi drept.
În 1936 apare la Cartea românească, volumul de proporţii reduse intitulat  « Poeme  într-un vers » de Ion Pillat.  Continuă lectura

Un singur nai / Only one panpipe

*

Un singur nai / Only one panpipe

Antologia poemului într-un vers (1936 – 2016) /Anthology of one line poem (1936 – 2016)

Realizată de / edited by Vasile Moldovan

La editura Societăţii Scriitorilor români din Bucureşti, a apărut în ediţie bilingvă (română – engleză), Antologia poemului într-un vers (1936 – 2016) / Anthology of one line poem (1936 – 2016), realizată de Vasile Moldovan.
Titlul antologiei e dat de prima parte a cunoscutului poem pillatian « Un singur nai… », care sugerează multiplele ecouri avute de poemul într-un vers din 1936, (data apariţiei volumului de Poeme într-un vers al lui Ion Pillat, până la data editării prezentei antologii). Selecţia poemelor a fost făcută de autorul antologiei.
Coperta, realizată de pictorul Valentin Tănase ilustrează în mod plastic titlul antologiei, reprezentând un nai pe care s-a aşezat un fluture – simbol al frumuseţii, al fragilităţii şi al efemerului.
Prefaţa antologiei aparţine tot lui Vasile Moldovan iar traducerea acesteia în engleză Magdalenei Dale.
Traducerea majorităţii poemelor în engleză este făcută de Vasile Moldovan dar şi de alţi autori : Daniela Albu, Stelian Apostolescu, Virginia Butescu-Stanciu, Radu-Mihail Călinescu, Marius Chelaru, Virginia Cucu, Magdalena Dale, Lidia Ionescu, Marilena Rotaru, Florentin Smarandache, Brăduţ Crişan Suciu, Luminiţa Suse, Tiberiu Tizu şi Ion Untaru.
Antologia cuprinde un număr de 64 de autori, din care se disting nume de mari poeţi ca : Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Veronica Porumbacu, Gheorghe Tomozei. O mare parte a celorlalţi autori sunt nume cunoscute prin volume de poeme într-un vers publicate sau prin participarea cu poeme într-un vers la revista Haiku : Victor Săhleanu, Florin Vasiliu, Florentin Smarandache, Paula Romanescu, Dan Florică, Ioan Marinescu, Ion Brad, Adina Enăchescu, Dumitru Radu, Jules Cohn Botea, Vasile Moldovan, Ion Găbudean, Valentin Nicoliţov, Bogdan I. Pascu, Cornelia Atanasiu, Constantin Stroe, Magdalena Dale, Elia David, Ion Untaru, Luminiţa Suse, Luciana Vladimir, Virginia Popescu.
În prefaţa antologiei, autorul face o analiză complexă şi documentată a poemului într-un vers în paralel cu cea a poemului haiku. Multe idei sunt reluate din lucrarea publicată anterior, POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII, realizată în colaborare cu regretatul Florin Vasiliu, apărută la Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001, al cărui rezumat l-am prezentat pe blogul meu Phoenix.

POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII Florin Vasiliu – Vasile Moldovan

Continuă lectura

Stâlpi de felinar

La editura Ex Ponto din Constanţa a apărut recent o nouă antologie de poezie minimalistă, purtând titlul :
Stâlpi de felinar
Minimalism poetic
Antologie sezonală de poezie epigramatică haiku
Ediţia a ll-a

Autorul prezentei antologii, maestrul Şerban Codrin oferă cititorilor rodul unei vaste experienţe obţinută de-a lungul anilor în domeniul acestui gen de poezie.
Prefaţa aparţine Laurei Văceanu, preşedinta Societăţi i de Haiku din Constanţa.
Autoarea prefeţei explică pe larg titlul antologiei :
Titlul Stâlpi de felinar, metaforă inedită, este o aluzie la faptul că antologarul este conştient de câte idei mai sunt de formulat şi de susţinut, pentru a înlătura confuziile referitoare la lirica niponă în general, şi la îndrumările de a compune haiku, în special. Stâlpii vor să devină coordonate sigure în efortul creator al poeţilor de haiku, toţi, fără excepţie, aflaţi în zone de incertitudine, cu toate că domeniul atât de contestat de critica literară este saturat de plachete, antologii. Determinantul de felinar ne duce cu gândul la iluminarea zen pe care însuşi Şerban Codrin a trăit-o când a intrat în contact cu o nouă cultură şi noi arte poetice provocatoare.
Stâlpii reprezintă jaloane pe drumul iniţierii spre iluminarea finală.
Amintind de marii creatori de haiku japonezi Bashō, Buson şi Issa, autorul se opreşte la reforma antitradiţionalistă a lui Masaoka Shiki prin care hokku, fragmentul de început al unui haikai-no-renga, poem în lanţ cultivat până atunci, a devenit haiku.
După o trecere în revistă a succesului poemului haiku pe plan mondial, antologarul se opreşte la soarta acestuia în literatura română, făcând o amplă incursiune în istoria poemului haiku din România şi urmărind dezvoltarea acestuia de la primele apariţii până în prezent.
Pe lângă faptul că antologia face o selecţie riguroasă din creaţia poeţilor români între anii 1992 – 2013, prin consultarea antologiilor, calendarelor, a volumelor de autor şi a colecţiilor revistelor: Haiku, Albatros, Orion, Orfeu, a site-ului Romanian Kukai, poetul prezintă cititorilor un îndumar teoretic minuţios documentat al scrierii unui haiku.
Autorul consacră capitole întregi esteticii poeziei haiku, prezentând regulile de bază ale acestuia: structura versificaţiei, pauza de sens (kireji), sugestia anotimpului (kigo), cât şi figurile de stil specifice : elipsa, aliteraţia, oximoronul, simbolul şi paradoxul. La conceptul sezonal (kigo), autorul vine cu un „Dicţionar de termeni şi cuvinte sezonale” specifice mediului românesc. Şerban Codrin este primul autor care concepe un astfel de catalog pe anotimpuri, (saijiki).
Autorul nu uită nici celelalte forme minimaliste de poezie: tanka, senryu, (pe care-l distinge de haiku), poemul într-un vers, distihul şi tristihul metaforic.
A doua parte a antologiei conţine o selecţie de poeme haiku după autori, în ordine alfabetică, urmărind ordinea anotimpurilor : primăvara, vara, toamna, iarna, Anul Nou şi anul întreg sau al şaselea anotimp.
Volumul se termină cu o bogată bibliografie, prezentată
în ordine cronologică.
Prezenta antologie reprezintă o vedere de ansamblu asupra liricii minimaliste nipone în România, realizată de un teoretician şi autor de succes în acelaşi timp care a abordat toate genurile nipone: tanka, haiku, rengay, gunsaku şi haibun.
Un adevărat manual de iniţiere în haiku, volumul Stâlpi de felinar este o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca celor care iubesc acest gen de literatură.

Apus de soare… Coucher de soleil…

Antologie româno-franceză de haiku
Anthologie franco-roumaine de haiku
Editura Societăţii Scriitorilor Români
Bucureşti, 2010

La Editura Societăţii Scriitorilor Români din Bucureşti, a apărut în aceste zile Antologia de haiku intitulată „Apus de soare…/ Coucher de soleil…” Antologator este Valentin Nicoliţov, preşedintele Societăţii Române de Haiku din Bucureşti din 2009, redactorul şef al revistei HAIKU.

Titlul acestei antologii, „Apus de soare”, şi-a găsit ecoul în poemul haiku de aici:
Apus de soare –
la plecare umbra ta
ar mai rămâne

Antologatorul le mulţumeşte tuturor celor care au contribuit benevol la realizarea acestei cărţi :
– autorilor (români şi francezi) ;
– traducătorilor şi în mod special doamnelor Virginia Popescu (România) şi Nicole Pottier (Franţa).
Coperta este realizată de Florin Maximiuc.

Cartea are un Motto:
„Poemul meu nu este poem. Când veţi înţelege că poemul meu nu e un poem vom putea vorbi despre poezie.”
Ryokan (1758-1831)
Continuă lectura

Voyage en Adécélie

Carnets d’ADCL, recueil collectif.
Recopilation de textes de 20 membres de l’Atelier de Création Littéraire.
Janvier 2010, éditeurs: Chez LuLu et The Book Edition.

Auteurs : A. Aribaud, H. Baudouy, J.-.L Berger, C. Boudrie, Cathy, É. de Buffrénil, G. El Boustami, C. Gardien, P.-.A Gasse, P. Linglet, H. Louvrier, R. Mainville, B. Majour, J.-.F Meslin, M. Menesclou, S. Olivier, I. Parfenoff, J. Pintea, V. Popescu, É. Viaud.
Prologue, Fil rouge, Interviews : É. de Buffrénil, B. Majour, J.-.F Meslin.
Couverture et logo : Agnès Kerboriou – Cartes : J.-L Berger.
Coordination : É. de Buffrénil.

Dans l’Orient-Express…

Pour interviewer Virginia, Marcellin devait se rendre à Ploiesti, près de Bucarest. Il avait tenu à effectuer le voyage par voie ferroviaire pour traverser les Carpates et emprunter l’Orient-Express, ou du moins ce qu’il en subsiste. Il avait donc pris l’avion jusqu’à Vienne où il avait retrouvé le train mythique et roulait vers la capitale roumaine. Il goûtait maintenant le confort de sa couchette. Jetant un coup d’oeil par la fenêtre, il conclut qu’il traversait le domaine de Dracula. Il tira de sa serviette la documentation et les romans qu’il avait choisis pour le voyage : le best-seller de Bram Stoker, évidemment, « le château des Carpathes » de Jules Verne, un guide touristique dont il avait plié un coin de la page intitulée « Ploiesti », et le dossier concernant Virginia. Il se dit qu’il fallait commencer par les choses sérieuses. D’abord la ville ! Ploiesti, zone sismique, bombardements en 1944, pillée par l’Armée rouge; une ville martyre, quoi !… Centre pétrolier, mais les gisements s’épuisent; tant mieux pour la planète… il y a quand même du rose dans ce tableau, le grand architecte Toma T. Socolescu, maire de la ville entre les deux guerres, la développa et l’urbanisa… Actuellement, sa proximité avec Bucarest et sa position de carrefour routier ont impulsé un nouvel essor… Elle a conservé un important patrimoine culturel et architectural…

Continuă lectura

Livre de Haïga : „Peindre en poésie” par Ion Codrescu

*

L’anthologie de haïga « Peindre en poésie » vient de paraître aux Editions de l’Association Francophone de Haïku (AFH). L’auteur, Ion Codrescu, est bien connu : Fondateur de la Société de Haïku de Constanta et de la revue Albatros, organisateur du Festival International de Haïku à Constanta, éditions 1992 et 1994. Entre 2004 et 2007, il a édité et publié en anglais la revue internationale de haïku „Hermitage„.
Il a reçu les enseignements de Ryuhei Nishiyama, son maître de dessin japonais. En 2007, il soutient sa thèse de doctorat à l’Université Nationale des Beaux Arts à Bucarest : „L’image et le texte dans la peinture haïga au Japon et en Occident„.
Il est également l’auteur de douze livres publiés en France, aux Pays-Bas, en Grande Bretagne, en Slovénie et en Roumanie. De même, il a remporté de nombreux prix pour ses poèmes et sa prose poétique. En tant qu’artiste, il a illustré plus d’une centaine de livres, revues et journaux.  Continuă lectura