Pustiu de toamnă – Automne désert – Autumn desert

codrin

Şerban Codrin

Cuib atât de gol
încât înţeleg totul –
merg mai departe

Si vide est le nid
de sorte que je comprends tout –
je vais plus loin

So empty is the nest
as I understand everything –
I go further
*
Tot mai bătrână –
nimeni pe câmp n-ajută
sperietoarea

De plus en plus vieux –
dans le champ personne n’aide
l’épouvantail

Older and older –
nobody on the field
helps the scarecrow

Muntele toamna –
pisc în formă de vulture
luându-şi zborul

Montagne en automne –
cime en forme de vautour
prenant son vol

Mountain in autumn –
an eagle shaped peak
taking flight
*
Streaşina spartă –
reparaţii în lipsa
rândunelelor

Gouttière brisée –
réparations en l’absence
des hirondelles

Broken gutter –
repairs in the absence
of swallows
*
Dintotdeauna –
păianjeni îndărătul
imperiilor

Depuis toujours –
à l’arrière des empires
les araignées

Ever since –
behind empires
nothing but cobwebs
*
Necules mărul
pe-o creangă fără frunze –
pendul în amurg

Une pomme restée
sur la branche sans feuilles –
un pendule au crépuscule

An apple left
on a leafless branch –
pendulum in the dusk
*
Cu resemnare –
cuib gol în pălăria
sperietoarei

Avec résignation –
un nid vide dans le chapeau
de l’épouvantail

Resignedly –
in the scarecrow’s hat
an empty nest
*
Întunecare –
strigătul altei mierle
în acelaşi loc

A la nuit tombée –
le cri d’un autre merle
au même endroit

Night falls –
another blackbird’s call
at the same place
*
Nicio scrisoare
în cutia poştală –
târziu de toamnă

Aucune missive
dans la boîte aux lettres –
automne tardif

No letter
in the mailbox –
late autumn
*
Deodată crescând
în geam umbra bufniţei –
singurătate

L’ombre du hibou
augmente soudain dans la vitre –
solitude

The owl’s shadow is
suddenly growing in the window –
loneliness
*
Pe întuneric
singura crizantemă –
sting felinarul

Dans l’obscurité
un seul chrysanthème –
j’éteins la lampe

A chrysanthemum
alone in the darkness –
I blow out the lantern

*
Pustiu de toamnă –
în chitară plesneşte
încă o fibră

Automne désert–
dans la guitare se brise
encore une corde

Autumn desert –
another string breaks
in the guitar
*
Liniştea nopţii –
se răstoarnă în brumă
Calea Lactee

Calme de la nuit –
la Voie Lactée
se renverse dans la brume

Stillness of the night –
the Milky way
overturns in the fog

Traduction en français : Virginia Popescu, Nicole Pottier

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s