Povestea unui plug – Histoire d’une charrue

POVESTEA UNUI PLUG

Geneza unui haikuTema concursului lunii aprilie, mi s-a părut extrem de dificilă. Plugul reprezintă o unealtă arhaică care se pierde în negura timpului. El a devenit obiect de muzeu dar, paradoxal, mai sunt ţărani care-l folosesc şi în prezent.
Cum să introduci acest cuvânt într-un text de numai 17 silabe, să reuşeşti obţinerea unui tablou veridic şi în acelaşi timp cuvântul să fie kigo de primăvară ?
Am început, fără prea mult entuziasm să concep primele poeme. Cum era firesc, la primele încercări am picat în capcana acelui «plug ruginit» care are 5 silabe şi formează deja un vers. Prima variantă a fost :

cântec de mierlă –
bunicul lustruieşte
plugul ruginit 

M-am gândit că acest « cântec de mierlă » este un semnal pentru plugar, în cazul acesta bunicul, care mai are încă resurse fizice să-şi are bucata de pământ. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este pregătirea uneltei de muncă – plugul – care a ruginit după un an de nefolosinţă. Apoi m-am gândit la mâinile aspre, muncite ale plugarului şi am scris alt poem:

câmpul nearat –
mâinile plugarului
odihnind pe piept

Doream să subliniez ideea că după o viaţă de muncă grea, plugarul şi-a găsit prin moarte odihna bine meritată. Insistam aici pe mâinile plugarului.
Tot pe ideea mâinilor muncite ale plugarului am scris şi acest poem :

pământul uscat –
palmele plugarului
brăzdate adânc

Apoi un altul insistând pe efortul depus de plugar :

pământul uscat –
pe fruntea plugarului
râuri de sudori

Aveam acum câteva poeme dar mai era timp destul, aşa că am făcut o pauză. A urmat ideea buburuzei, această insectă atât de delicată care pe mâna bătătorită a plugarului mi se părea o imagine destul de reuşită.

palmă de plugar –
printre brazdele adânci
o buburuză

pauză de prânz –
pe mâna plugarului
o buburuză

Gândindu-mă mai mult, mi-am dat seama că aveam aici două kigo-uri de primăvară : buburuza şi plugarul. Am căutat altceva.
A urmat faza ciocârliilor. Ciocârlia e o pasăre a dimineţii, legată de glie ca şi plugarul dar care-şi înalţă cântecul spre soare:

soare răsare –
în ochii plugarului
zbor de ciocârlii

ciocârlii în zbor –
rugile plugarului
urcând spre soare

Dar şi aceste poeme aveau două kigo-uri de primăvară.

După ciocârlii am scris alte poeme dar toate aveau ceva care mă nemulţumea : ori nu spuneau mare lucru, ori reluau idei comune.

ogorul arat –
cămaşa plugarului
uscată de vânt

amiază pe câmp –
umbra plugarului se
ascunde-n pământ

Ideea cu umbra plugarului care se-ascunde-n pământ nu era rea dar mă întrebam dacă toată lumea ştie că la amiază umbra dispare, sau că e foarte mică. Aflasem lucrul acesta dintr-un haiku mai vechi al meu:

amiază pe câmp –
în depărtare un cal
păscându-şi umbra

Mi s-a explicat că la amiază umbra se retrage, lumina pică perpendicular şi practic, nu mai este umbră
Am mai conceput câteva poeme de care eram oarecum mulţumită deoarece aduceau idei noi:

câmpul după deal –
plugarul şi soarele
urcă -mpreună

plugarul pe câmp –
din brazde se ridică
miros de pâine

Aveam acum de unde să aleg poemul pentru concurs.
Dar iată că, recitind ce scrisesem pentru a face o selecţie, am dat iar cu ochii de ciocârlii şi am scris următorul poem:

ciocârlii în zbor –
un plug desparte-n zare
cerul de pământ

Ideea cu cerul şi pământul despărţite de un plug mi s-a părut interesantă şi chiar originală. Am început să caut variante noi, să îmbunătăţesc poemul.

doar pământ şi cer –
un plug în depărtare
semn de orizont

doar cer şi pământ –
în depărtare un plug
se pierde-n soare

doar cer şi pământ –
un plug se îndreaptă spre
soare răsare

Am tot schimbat ordinea cuvintelor pentru o mai bună sonoritate. În sfârşit, mă apropiam de capătul drumului. Ultima găselniţă a fost aceea a plugului care marchează hotarul. Aveam două planuri distincte, o imagine amplă, cu o largă deschidere spre orizont. În final m-am oprit la două poeme pe care le socoteam demne de concurs :

doar cer şi pământ –
în depărtare un plug
marcând hotarul

plugarul pe câmp –
din brazdele încinse
miros de pâine

După o îndelungă chibzuinţă l-am ales pe primul. Îmi plăcea la el acea perspectivă a vastităţii cerului şi pământului unite doar printr-o simplă unealtă arhaică ce lega trecutul de prezent, sacrul de profan.
Cred că nu am greşit cu alegerea acestui poem.


(Muzeul obiceiurilor populare – Gura Humorului)

*

HISTOIRE D’UNE CHARRUE

(Genèse d’un haïku)

Le thème du concours du mois d’avril m’a semblé extrêmement difficile. La charrue représente un outil archaïque qui se perd dans la nuit des temps. Elle est devenue objet de musée mais, paradoxalement, on voit encore des paysans l’utiliser de nos jours.
Comment introduire ce mot dans un texte de 17 syllabes seulement, réussir à obtenir un tableau véridique et l’utiliser en tant que kigo de printemps ?
Sans trop d’enthousiasme, j’ai commencé à concevoir les premiers poèmes.
Au début, je suis tombée moi aussi, comme il était normal, dans le piège de cette « charrue rouillée » qui forme déjà un vers.
Voilà la première variante :

chant de merle –
grand-père fait luire
la charrue rouillée

J’ai pensé que ce « chant de merle » est un signal pour le laboureur, ici le grand-père, qui possède encore des forces pour entretenir son lopin de terre.
La première chose qu’il doit faire, c’est de préparer son outil de travail, la charrue, rouillée pour n’avoir pas été utilisée depuis une année .
J’ai pensé ensuite aux mains durcies, les mains laborieuses du laboureur et j’ai écrit un autre poème :

champ non cultivé–
les mains du laboureur
reposant sur sa poitrine

Je voulais souligner l’idée qu’après une vie de dur labeur, le laboureur avait trouvé dans la mort un repos bien mérité. J’insistais ici sur les mains du laboureur.
Suivant toujours cette idée des mains laborieuses, j’ai également écrit cette variante :

champ desséché –
les mains du laboureur
profondément sillonnées

Puis, j’ai insisté sur l’effort dépensé par le laboureur :

champ desséché –
sur le front du laboureur
ruisselle la sueur 

J’avais à présent quelques poèmes mais il y avait encore suffisamment de temps, j’ai donc fait  une pause.
L’idée de la coccinelle, cet insecte si délicat m’est venue ensuite. Sur la main calleuse du laboureur elle créait une image réussie.

main de laboureur-
parmi les sillons profonds
une coccinelle

repos du midi –
sur la main du laboureur
une coccinelle

En réfléchissant davantage, je me suis rendu compte qu’il y avait ici deux kigos de printemps : la coccinelle et le laboureur. Cela n’allait pas très bien et je me suis mis à écrire d’autres poèmes.
La phase suivante a été celle des alouettes. L’alouette est un oiseau lié à la terre tout comme le laboureur mais elle lance son chant vers le soleil :

soleil levant –
dans les yeux du laboureur
vol d’alouettes

alouettes envolées –
les prières du laboureur
s’élevant vers le soleil

Ces poèmes avaient eux-aussi deux kigos de printemps. J’ai donc continué  mes recherches.

Après les alouettes j’ai encore écrit quelques poèmes mais tous avaient quelque chose qui ne me satisfaisaient pas : soit ils ne disaient pas grand’chose soit ils reprenaient des lieux communs.

le champ labouré –
la chemise du paysan
séchée par le vent

midi en plein champ –
l’ombre du laboureur
se cache sous la terre

L’idée de l’ombre qui se cache sous la terre n’était pas mauvaise mais je me demandais si tout le monde savait qu’à midi l’ombre disparaît, ou qu’elle est très petite. J’avais appris tout cela au sujet d’un haïku plus ancien que j’avais écrit :

midi en plein champ –
au loin un cheval
broutant son ombre

On m’avait expliqué qu’à midi l’ombre se retire, la lumière tombe perpendiculairement, et que par conséquent, il n’y a plus d’ombre.

J’ai conçu ensuite quelques poèmes dont j’étais plutôt satisfaite dans la mesure où ils apportaient des idées nouvelles.

champ derrière la colline –
le laboureur et le soleil
s’élèvent ensemble

le laboureur sur le champ –
des sillons monte
l’odeur du pain

J’avais à présent quelques bons poèmes et je pouvais en choisir un pour le concours.
Mais tout en relisant ce que j’avais écrit en vue de faire une sélection, je suis retombée sur les poèmes des alouettes et j’en ai écrit encore un :

alouettes envolées –
une charrue sépare au loin
le ciel de la terre

L’idée du ciel séparé de la terre par une charrue m’a semblée intéressante et même originale. J’ai commencé à chercher de nouvelles variantes et à rendre ce poème meilleur.

rien que terre et ciel –
une charrue au loin
signe d’horizon

rien que ciel et terre –
une charrue au loin
se perd dans le soleil

rien que ciel et terre –
une charrue se dirigeant
vers le soleil levant

J’ai changé plusieurs fois l’ordre des mots pour obtenir une meilleure sonorité. Je m’approchais enfin du bout du chemin. La dernière trouvaille a été celle de la charrue qui marque la frontière
Mon poème avait deux plans bien distincts, une ample image avec une large ouverture vers l’horizon.
Finalement, je me suis arrêtée sur deux poèmes que je considérais dignes du concours :

rien que ciel et terre –
une charrue au loin
marquant la frontière

le laboureur sur le champ –
des sillons brûlants
odeur de pain chaud

Après une longue réflexion, j’ai choisi le premier haïku.
J’aimais ici la vaste perspective du ciel et de la terre réunis seulement par un simple outil archaïque qui reliait le passé au présent, le sacré au profane.
Je pense avoir fait le bon choix.

rien que ciel et terre –
au loin une charrue 
marque la frontière

ROMANIAN HAIKU, avril 2011
Concours mensuel
3ème place

***

Comentariu / commentaire :

Plugul capătă în acest poem măreţia unei unelte fundamentale menită să stabilească statutul omului în cosmos. Şi prima, şi cea de a doua imagine lucrează de la bun început, simultan, pe două planuri. Primul este planul unei scene în care plugarul, aflat pe un teren şes, îşi delimitează limita locului (numele rustic al parcelei pe care o lucrează).

Al doilea plan, simbolic, este acela în care plugul, aflat în depărtare, pe linia orizontului, trasează (sau, mai bine zis, consfinţeşte) acea linie imaginară care desparte şi leagă cerul de pămînt. Imaginea nu face decît să evidenţieze într-un mod sensibil şi esenţializat locul şi rostul omului în imensul angrenaj imaginal* al acestei lumi.

Plugul, instrument cardinal al aşezării omului într-un loc pe care-l preschimbă în aşezare, loc unde va cultiva pămîntul şi va întemeia civilizaţia urbană, este, dacă mi-aduc bine aminte, cel care marchează contururile legendare ale Romei lui Romulus. Căci numai civilizaţiile agrare au fost acelea care au plăsmuit marile religii, în care cele două tărîmuri – cerul şi pămîntul – sînt atît de marcat şi definitiv distincte. Plugul este cel care a hotărnicit destinul omului deschizîndu-i acest nou orizont.

Imaginea, în simplitatea ei stilizată, confirmă soarta fiinţei umane aşezată pe hotarul dintre cer şi pămînt: truditor al ogorului ridicîndu-şi ochii rugători şi plini de speranţă spre cerul de unde poate veni mereu binefacerea ploii şi a căldurii dar şi urgia arşiţei şi a potopului.
________________
*Sintagma „mundus imaginalis” a fost creată de Henry Corbin pentru a desemna ceea ce poate fi numit universul imaginilor (iconosfera). Este vorba de constelaţii de imagini şi simboluri ce irigă freatic cultura umană şi se organizează ca viziuni coerente despre univers, imagini ale lumii, secretate de diverse sisteme religioase, filosofice sau artistice. Este acea parte a imaginţiei care are impact asupra lumii omului şi nu doar închipuire lipsită de efecte practice.

La charrue acquiert dans ce poème la grandeur d’un outil fondamental, destiné à établir le statut de l’homme dans le cosmos. Dès le début, tant la première image que la seconde vont de pair sur deux plans. Le premier plan est celui d’une scène où le laboureur, se trouvant sur une surface lisse, marque la limite du lieu (nom rustique de la parcelle où il travaille).

Le second plan, symbolique, est celui où la charrue, se trouvant au loin, sur la ligne de l’horizon, retrace ( ou, plutôt, consacre) cette ligne imaginaire qui sépare et unit le ciel et la terre. L’image ne fait que mettre en évidence d’une manière sensible et essentielle le lieu et le sens de l’homme dans l’immense engrenage imaginal* de ce monde.

La charrue, instrument cardinal de l’établissement de l’homme dans un endroit qu’il transforme en habitat, endroit où il cultivera la terre et fondera la civilisation urbaine, est, si je me rappelle bien, celle qui marque les contours légendaires de la Rome de Romulus.
Car seules les civilisations agraires sont celles qui ont créé les grandes religions, où les deux domaines – le ciel et la terre – sont si délimités et définitivement distincts. La charrue est celle qui a délimité le destin de l’homme, en lui ouvrant ce nouvel horizon.

L’image, dans sa simplicité stylisée confirme le sort de l’être humain, établi à la limite du ciel et de la terre: le laboureur levant les yeux suppliants et pleins d’espérance vers le ciel d’où peuvent toujours venir la bienfaisance de la pluie et de la chaleur, mais aussi bien la calamité de la sécheresse ou du déluge.
________________
*Le syntagme „mundus imaginalis” a été créé par Henry Corbin pour désigner ce que l’on peut nommer l’univers des images (l’iconosphère). Il s’agit de constellations d’images et de symboles qui irriguent phréatiquement la culture humaine et s’organisent en tant que visions cohérentes sur l’univers, des images du monde secrétées par divers systèmes religieux, philosophiques ou artistiques. C’est cette partie de l’imagination qui a de l’impact sur l’univers de l’homme et non pas seulement une représentation dépourvue d’effets pratiques.
(Traduction : Virginia Popescu)

Corneliu Traian Atanasiu


Anunțuri

2 gânduri despre „Povestea unui plug – Histoire d’une charrue

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s