Arhivă | 14/11/2013

STALACTITA 3

Se scurge târziu în apele mării
Timpul întors din toamna târzie.
Amurg violet pe luciul zării,
Lumina îmbracă tainică solie.
Ascuns în inimă tot cerul,
Călăuzeşte aripi în zbor nesfârşit.
Teluric, ieşind din umbră, misterul
Inundă un suflet nemărginit.
Tăcut se roteşte în apă uşor,
Astrul  aprins de mistic fior.